SYMPOSIUM PROGRAMME

SYMPOSIUM PROGRAM

THIRD EURASIA LAW MEETING

“INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE CURRENT DEVELOPMENTS IN THE SEA AND MARITIME LAW”

Wednesday 2 November 2022

 • – 21.00 Welcome reception and dinner

 

Thursday 3 November 2022 08.30-09.30 Registration

09.30-10.30 Opening Speeches

10.30-12.00 Panel 1: Sovereign Rights of the Landlocked States in the Maritime Zones

Recommended Topics

 1. Differences Between Concepts of Landlocked States and Geographically Disadvantaged States (and Evaluation in terms of Developing and Developed Landlocked States)- Dr. Yücel Acer
 2. Rights of the Landlocked States over the Common Heritage of Mankind- Prof. Helmut Tuerk
 3. Rights of the Landlocked States over the Marine Living Resources – Ademuni Odeke
 4. Navigational Rights of the Landlocked States – Prof. Dr. Natiq Askerov

12.00-14.00 Lunch

14.00-15.45 Panel 2: Protection of the Marine Environment and Blue Economy

Recommended Topics

 1. Fragmentation and Coherence in the Legal Framework for the Protection of the Marine Environment- Alexander Proelss
 2. Marine Protected Areas – Cheryl Rita Kaur
 3. Blue Economy and Marine Spatial Planning – Daud Hassan
 4. Blue Economy and New Jobs for Next Generations- Mercedes Pardo

15.45-16.00 Coffee Break

16.00 -17.45 Panel 3: Ensuring Maritime Safety and Security

Recommended Topics

 1. Navigation Through Canals with the Expertise of Panama Canal Authority – Engineer Javier Eloy Díaz Jiménez
 2. Irregular Immigration at Sea – Challenges in the Receiving Countries – Senada Zatagić
 3. Combatting with IUU Fishing in the Mediterranean Sea as a Non-Traditional Security Threat to Maritime Security – Beyza Özturanlı Şanda & Dr. N. Sarp Ergüven
 4. The Role of IMO as the Competent Organisation in Regulating Shipping under UNCLOS – Integration of MASS– Murat Sümer
 5. The Impact of New Technologies on Naval Operations – Michael Lane

 

19.00-22.00 Dinner

 

Friday 4 November 2022

09.00-10.30 Panel 4: Exploitation of Marine Resources

Recommended Topics

 1. Exploitation of the Marine Renewable Energy Resources on the High Seas– Seyhan Gül Yılmaz
 2. Exploitation of the Marine Genetic Resources Beyond the National Jurisdiction – Mariam Mgeladze
 3. Challenges in the Protection of sedentary Species on Continental Shelves Beyond 200 Nautical Miles – Ekaterina Antsygina
 4. Exploitation of Mineral Resources in the Area – Berilşah Kocabıyık

10.30-10.45 Coffee Break

10.45-12.30 Panel 5: Disputes Relating to the Delimitation of Maritime Zones

Recommended Topics

 1. Differences in the Preferred Methods for Delimitation of the Exclusive Economic Zone, the Continental Shelf and the Territorial Seas: Equity vs.

Adequacy– Dr. Ali Deniz Kutluk

 1. Bestowing Maritime Zones to the Islands or Artificial Islands and Effect of the Island to the Maritime Delimitation– Dr. Leonardo Bernard
 2. States’ Obligation under the International Law as Expressed in Articles 74(3) and 83(3) of the UNCLOS – Dr. Hakan Karan
 3. Joint Management and Development of the Maritime Areas in Delimitation Dispute for the Sake of Peace at Sea – Carmen Parra Rodriguez
 4. The Evaluation of Türkiye – Libya Maritime Delimitation Agreement – Dr. Shalluf Hadi

12.30-14.00Lunch

14.00-16.00 Panel 6: Disputed Maritime Zones

Recommended Areas

 1. Eastern Mediterranean Sea – Ambassador Çağatay Erciyes, DG at Turkish MFA
 2. South China Sea – Neil Silva
 3. Africa Region – Robert Volterra
 4. Latin America Seas – Ambassador Manuel Rodríguez Cuadros
 5. Costa Rica’s Experience in Maritime Delimitation Through the International Court of Justice – Ambassador Arnoldo Brenes Castro

16.00-17.00 Conclusion and Closing Remarks

19.00-22.00 Dinner

 

Saturday 5 November 2022

City Tour with Lunch and Dinner

 

 

“DENİZ HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER”

 2-5 Kasım 2022

Splendid Konferans ve Spa Resort Budva / Karadağ

PROGRAM

Çarşamba, 2 Kasım 2022

 • – 21.00 Resepsiyon ve Akşam Yemeği

 

Perşembe, 3 Kasım 2022 08.30-09.30 Kayıt

09.30-10.30 Açılış Konuşmaları

10.30-12.00 Panel 1: Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Deniz Alanları Üzerinde Yetkileri

Konu Başlıkları

 1. Denize Kıyısı Olmayan Devlet ile Coğrafi Açıdan Elverişsiz Devlet Kavramı Arasındaki Farklar (Gelişmekte Olan ile Gelişmiş Denize Kıyısı Olmayan Ülkeler Bakımından Değerlendirme) – Dr. Yücel Acer
 2. Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin İnsanlığın Ortak Mirası Üzerinde Hak ve Yetkileri- Helmut Tuerk
 3. Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Denizlerdeki Canlı Kaynaklar Üzerinde Hak ve Yetkileri – Dr. Ademuni Odeke
 4. Deniz Kıyısı Olmayan Devletlerin Seyrüsefere Yönelik Hak ve Yetkileri – Doç. Natiq Askerov

12.00-14.00 Öğle Yemeği

14.00-15.45 Panel 2:  Deniz Çevresinin Korunması ve Mavi Ekonomi

Konu Başlıkları

 1. Deniz Çevresinin Korunmasına İlişkin Hukuki Çerçevede Bölünme ve Turtarlılık – Dr. Alexander Proelss
 2. Deniz Koruma Alanları – Cheryl Rita Kaur
 3. Mavi Ekonomi ve Deniz Mekansal Planlama – Doç. Dr. Daud Hassan
 4. Mavi Ekonomi ve Gelecek Nesiller için Yeni İş İmkanları – Mercedes Pardo

15.45-16.00 Kahve Arası

16.00 -17.45 Panel 3: Deniz Emniyetinin ve Güvenliğinin Temini  

Konu Başlıkları

 1. Panama Kanal Otoritesi Uzmanlığı Çerçevesinde Kanallarda Seyrüsefer – Javier Eloy Díaz Jiménez
 2. Denizde Düzensiz Göç – Göç Alan Ülkedeki Zorluklar – Senada Zatagić
 3. Deniz Güvenliğine Geleneksel Olmayan Bir Güvenlik Tehdidi Olarak Akdeniz’de YKK Balıkçılıkla Mücadele – Beyza Özturanlı Şanda & Dr. N. Sarp Ergüven
 4. UNCLOS kapsamında Deniz Taşımacılığını Düzenlemede Yetkili Kuruluş Olarak IMO’nun Rolü ve Otonom Gemilerin Entegrasyonu – Murat Sümer
 5. Yeni Teknolojilerin Deniz Operasyonlarına Etkisi – Michael Lane

 

19.00-22.00 Akşam Yemeği

 

Cuma 4 Kasım 2022

09.00-10.30 Panel 4: Deniz Kaynaklarının İşletimi

Konu Başlıkları

 1. Açık Deniz Rejimi Altında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının İşletimi – Seyhan Gül Yılmaz
 2. Ulusal Yetki Alanlarının Ötesindeki Deniz Genetik Kaynaklarının İşletimi – Mariam Mgeladze
 3. 200 Deniz Mili Ötesindeki Kıta Sahanlığında Sedanter Türlerin Korunmasındaki Zorluklar – Ekaterina Antsygina
 4. Saha’daki Mineral Kaynaklarının İşletimi – Berilşah Kocabıyık

10.30-10.45 Kahve Arası

10.45-12.30 Panel 5: Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasına Yönelik Uyuşmazlık

Konu Başlıkları

 1. Karasuları ile Münhasır Ekonomik Bölge ve Kıta Sahanlığı Sınırlandırılmasında Tercih Olunan Metot Farkı: Eşitlik v. Hakkaniyet – Dr. Ali Deniz Kutluk
 2. Doğal ya da Yapay Adalara Deniz Alanı Bahşedilmesi ve Adaların Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasındaki Etkisi – Leonardo Bernard
 3. Devletlerin BMDHS’nin 74(3) ve 83(3). Maddelerinde İfade Edilen Uluslararası Hukuk Kapsamındaki Yükümlülükleri – Dr. Hakan Karan
 4. İhtilaflı Deniz Alanlarının Denizde Barışı Sağlamak Adına Müşterek İşletimi ve Yönetimi – Carmen Parra Rodriguez
 5. Türkiye – Libya Deniz Sınırlandırma Anlaşmasının Değerlendirilmesi – Dr. Shalluf Hadi

12.30-14.00 Öğle Yemeği

14.00-16.00 Panel 6: İhtilaflı Deniz Alanları

Konu Başlıkları

 1. Doğu Akdeniz – Büyükelçi Çağatay Erciyes, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü
 2. Güney Çin Denizi – Neil Silva
 3. Afrika Bölgesi – Robert Volterra
 4. Latin Amerika Denizleri –Büyükelçi Manuel Rodríguez Cuadros
 5. Kosta Rika’nın Uluslararası Adalet Divanı Kapsamında Deniz Alanlarının Sınırlandırması Üzerine Tecrübesi – Büyükelçi Arnoldo Brenes Castro

16.00-17.00 Kapanış

19.00-22.00 Akşam Yemeği

 Cumartesi 5 Kasım 2022

Şehir Turu, Öğle ve Akşam Yemeği

 

2. EURASIA LAW MEETING

The Eurasia Law Meeting, which will be organized this year for the second time, has aim to increase legal interdependence and cooperation and is based on building a just, peaceful and participative world for humanity’s common future.
In order to bring closer societies that live geographically close, have joint legacy and share same cultural codes it is necessary to develop relations both at the social and at the state level. If these relations are strengthened versatile in law, economic, art and social fields it can become very effective. The Second Eurasia Law Meeting, whose content is created with this awareness, provides coming together of lawyers and academics that have same cultural roots and their familiarization with the law systems they belong to. Contacts established between meeting’s participants shall be strengthened through potential future projects that can be realized or academic meeting to which they can invite each other’s. In this way, social, cultural and legal connections in Eurasia region will be strengthened, and the resolution of potential legal disputes in relations will be provided.
Lawyers and academics from the Eurasia region will be invited to the Meeting. In this way, strengthening of the relations between lawyers and academics from different countries of the same region is targeted.
The Second Eurasia Law Meeting, which will provide lasting relations between lawyers and academics from invited countries, shall also provide closer relations between the countries that share same history. Providing experience and information sharing between the Eurasia region countries shall also prepare the ground for new cooperation. This new cooperation between countries will prevent disputes and legal and cultural relations will be strengthened.

EURASIA LAW MEETING BOOK OF PAPERS

OBJECTIVES

 1. Provide a sharing of local legal experience and information between lawyers from Eurasia region countries
 2. Strengthen and increase a legal cooperation between Eurasia Countries.
 3. Build a cooperation bridge between official and civil institutions in law area
 4. Provide an implementation of the joint projects between universities by academics
 5. Present a needed environment for experience and information sharing necessary for preparing joint laws between countries
 6. Provide for a continuation of the relations between lawyers and academics invited to the Meeting
 7. Develop high level relations between countries in the judicial area
 8. Provide for needed basis for foundation of joint Arbitration Center as a place for dispute resolution
 9. Provide for an investment and economic relations increase between Eurasia region countries.